Заступником начальника управління – начальником відділу адміністрування ПДВ ГУ ДФС в Івано-Франківській області  Дмитром Сачовським проведено веб-конференцію щодо нарахування та сплати єдиного податку юридичними особами.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, з якими зверталися платники податків під час проведення веб-конференції.

 

Питання: Добрий день, підкажіть будь-ласка, чи треба подавати уточнюючі податкові декларації платника єдиного податку четвертої групи якщо протягом року сільські ради об’єднались в об’єднану територіальну громаду?

Відповідь: Відповідно до статті 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку четвертої групи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік  Нормами Кодексу визначено, що платники єдиного податку четвертої групи зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування: уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року; подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Об’єднання в поточному році сільських рад в об’єднану територіальну громаду не є підставою для уточнення сум податкових зобов’язань з єдиного податку, тому юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи не подають у такому випадку уточнюючі податкові декларації платника єдиного податку четвертої групи. При цьому у разі об’єднання в поточному році сільських рад в об’єднану територіальну громаду єдиний податок юридичними особами – платниками єдиного податку четвертої групи сплачується на відкриті Державною казначейською службою України рахунки по сільських радах, а з нового бюджетного року на відкриті рахунки для зарахування надходжень з єдиного податку до бюджету об’єднаної територіальної громади.

 

Питання: Платники єдиного податку зобов’язані платити авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів?

Відповідь: Відповідно до ст. 57 Податкового кодексу України у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав. Також платник податку нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, крім платників єдиного податку. Тобто, платники єдиного податку третьої та четвертої групи не нараховують та не сплачують до бюджету авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів з 01.01.2018 року.

 

Питання: До якого числа можна платити єдиний податок підприємцям спрощенцям 3 групи?

 Відповідь: Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, відображаються в податковій декларації платника єдиного податку, затвердженій наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. №578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», яка подається у строки відповідно до ст.296 Податкового кодексу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу,  наприклад за 3 квартал 2018 року не пізніше 9 листопада. Платники єдиного податку третьої групи сплачують податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за звітний квартал. Граничні терміни сплати у 2018 р. – 19 лютого, 18 травня, 17 серпня, 19 листопада.

 

Питання: Кошти платника єдиного податку третьої групи, повернені банком з власного депозитного рахунку на поточний є доходами?

Відповідь: Відповідно до ст. 292 Податкового кодексу України для юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. Статтею 14 Кодексу визначено, що депозит (вклад) – це кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку. Згідно з Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 516, договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу (вклад (депозит) на вимогу) або на умовах повернення вкладу (депозиту) зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад (депозит)). Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки перераховуються юридичними особами з поточних рахунків і повертаються банками в безготівковій формі на поточні рахунки юридичних осіб, крім випадків, передбачених законодавством України (п. 3.1 глави 3 Положення). Для платників єдиного податку третьої групи - юридичних осіб дохід визначається на підставі даних спрощеного бухгалтерського обліку, який здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»,  дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Повернені банком з депозитного на поточний рахунок юридичної особи кошти не призводять до зростання власного капіталу юридичної особи. Таким чином, сума коштів, повернена банком юридичній особі – платнику єдиного податку третьої групи з власного депозитного рахунку на поточний рахунок, не є доходом такої юридичної особи – платника єдиного податку та не оподатковується.    

 

Питання: Доброго дня! Скажіть будь-ласка, юридична особа з 1 липня перейшла на загальну систему оподаткування. Можна повернутись у 4 кварталі цього року на спрощену систему оподаткування?

Відповідь: Відповідно до ст. 298 Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. Платник єдиного податку, який перейшов на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування) з 1 липня, не може повернутись у поточному році на спрощену систему оподаткування, оскільки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному році. Разом з тим, суб’єкт господарювання може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року за умови відповідності вимогам ст. 291 Податкового кодексу України.