Відповідно до ст. 180 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI до платників ПДВ віднесено особу-нерезидента, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками ПДВ, електронні послуги. Про це нагадують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Реєстрація як платника податку особи-нерезидента, який постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платника податку такої особи-нерезидента (п. 208 прим.1.2 ст. 208 прим.1 ПКУ).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку, протягом трьох робочих днів після надходження заяви податкова служба має зареєструвати особу-нерезидента платником податку та направити такій особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про реєстрацію як платника податку, інформацію про, зокрема, звітний (податковий) період, граничні строки подання податкової звітності з податку та граничні строки і порядок сплати податкових зобов’язань.

Сума податкового зобов’язання, зазначена особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку відповідно до п. 208 прим.1.2 ст. 208 прим.1 ПКУ, підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або долар США) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, для подання спрощеної податкової декларації, на валютний рахунок. Реквізити такого валютного рахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

При цьому, відповідно до вимог Порядку електронної ідентифікації осіб-нерезидентів, які надають електронні послуги, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2021 року № 636 взаємодія контролюючого органу з особою-нерезидентом здійснюється через електронний кабінет особи-нерезидента, яка надає електронні послуги, в якому, зокрема, розміщуються реквізити валютного рахунку, відкритого Державній казначейській службі України, в уповноваженому банку, на який сплачується грошове зобов’язання.