Начальником відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС в Івано-Франківській області  Ольгою Рожко проведено веб-конференцію з актуальних питань застосування спрощеної системи фізичними особами-підприємцями.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, з якими зверталися платники податків під час проведення веб-конференції.

Питання: Доброго дня. Скажіть будь-ласка чи можна подати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування засобами електронного зв’язку в електронній формі?

Відповідь: Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву Форма заяви та порядок застосування спрощеної системи оподаткування затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675 „Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік”. Подання заяви платником податків до контролюючого органу засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб передбачено статтею 298 Податкового кодексу України.

Питання: На початку року була платником єдиного податку, з 1 квітня перейшла на загальну систему оподаткування. Можна повернутись у 4 кварталі цього року на спрощену систему оподаткування?

Відповідь: Відповідно до статті 298 Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. Фізична особа – підприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування) з 1 жовтня, не може повернутись у поточному році на спрощену систему оподаткування, оскільки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному році. Разом з тим, така фізична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року за умови відповідності вимогам статті 291 Податкового кодексу України.

Питання: Фізичні особи підприємці - платники єдиного податку третьої групи мають право використовувати книги обліку розрахункових операцій при роздрібній торгівлі пивом на розлив?

Відповідь: Діяльність з роздрібної торгівлі пивом підлягає ліцензуванню на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв. Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку третьої групи мають право здійснювати продаж пива на розлив, виключно через заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ, що має статус закладу ресторанного харчування, за умови наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні розрахунків.

Питання: Платнику єдиного податку другої груп потрібно реєструвати книгу обліку доходів та витрат?

Відповідь: Форми та порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку 1-ї і 2-ї груп та платників єдиного податку 3-ї групи, які не є платниками ПДВ та книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку 3-ї групи, які є платниками ПДВ, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного відображення отриманих доходів за підсумками робочого дня. Записи у Книзі доходів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Підприємці - платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат. Для реєстрації Книг такі платники єдиного податку подають до фіскального органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді. Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис

Питання: Державна реєстрація приватного підприємця буде проведена після 20 травня, в якій термін новостворений підприємець може подати заяву про перехід на 1 групу спрощеної системи оподаткування?

Відповідь: Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. Отже, новостворені фізичні особи - підприємці для обрання спрощеної системи оподаткування повинні подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Питання: Чи звільняється фізична особа-підприємець – платник єдиного податку від сплати єдиного внеску на час відпустки?

Відповідь: Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів Фізичні особи – підприємці на спрощеній системі оподаткування першої чи другої групи, на час відпустки, а також за період хвороби залишаються платниками спрощеної системи оподаткування, та мають обов’язок щодо сплати єдиного внеску незалежно від того отримували вони дохід у цей період чи ні.

Питання: Скажіть, будь ласка, яка відповідальність передбачена для підприємців за несвоєчасне подання звіту з єдиного внеску?

Відповідь: Відповідно до діючого законодавства неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску передбачає штрафну санкцію у розмірі 170 гривень. Якщо до платника єдиного внеску протягом року вже застосували штраф за таке саме порушення, санкція становитиме 1020 гривень. Також за це порушення посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці та особи, які забезпечує себе роботою самостійно несуть адміністративну відповідальність. Штраф у такому разі відповідно до статті 165 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: за перше правопорушення — від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 510 грн до 680 грн); за повторне — від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн до 850 грн).

Питання: Підприємець- платник єдиного податку другої групи може здавати в оренду комерційну нерухомість площею 250 квадратних метрів?

Відповідь: Фізична особа - підприємець, яка здійснює діяльність, пов’язану із наданням в оренду орендованого нерухомого майна, у разі здавання в оренду нежитлової нерухомості до 300 квадратних метрів, має право перебувати у другій групі платників єдиного податку.

Питання:Як підприємець може відмовитись від спрощеної системи оподаткування?

 

Відповідь:Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої - третьої груп здійснюється відповідно до статті 298 Податкового кодексу України. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. В такому випадку реєстрація платника єдиного податку буде анульована в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву і вже з 1 числа наступного кварталу підприємець буде знаходитись на загальній системі оподаткування.